NETEGES INDUSTRIALS
Limpiezas Industriales Nespo
Neteges de fosses sèptiques i clavegueram. Desembusso de canonades. Neteja de depuradores, pous negres, aljubs i piscines. Buidat de filtres de piscina. Inspecció càmera T.V.
Desplaçament a tota l'illa
Tel. 633 095 553
A partir de 120€
Veure Política Gestió Ambiental
www.limpiezasnespo.com
General Cabrinetti, 88. 07420 Sa Pobla. Tel. 633 095 553
netegesnespo@gmail.com